Hej!
Som kund hos Euro Electronic är du alltid trygg med vår hantering av dina personuppgifter.
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) uppdaterar vi nu våra användarvillkor i syfte att öka tydligheten från och med den 25 maj 2018.

GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på, det innebär dock ingen skillnad för dig som är kund.  Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Ta gärna del av vår integritetspolicy genom att klicka på länken.

 Integritets­policy / Personuppgifts­policy

Allmänt
Detta dkument gäller Euro Electronic integritetspolicy för riktlinjer angående behandling av personuppgifter och publiceras på Euro Electronic hemsida www.iphonehjälpen.se.

Personuppgiftsansvarig
Euro Electronic är personuppgiftsansvarig. Företaget är

När behandlar vi dina personuppgifter?
Euro Electronic hanterar de personuppgifter som behövs för att kunna fakturera dig som kund.
Vi hanterar även personuppgifter som krävs för att vi skall kunna komma i kontakt med dig i fall det skulle behövas vid reparation av din utrustning.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
I samband med registrering på vår hemsida behandlar vi uppgifter om ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och e-postadress

Varför  och var behandlar vi uppgifter om dig?
Syftet med vår behandling är för att kunna kunna fakturera dig som kund och komma i kontakt med dig. Euro Electronic hämtar inte in någon information som inte är direkt relevant till detta ändamål.
Alla dina personuppgifter behandlas i Sverige.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
I samband med registrering på vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter enligt samtycke från dig för att kunna leverera våra tjänster.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina uppgifter sparas så länge de är relevanta för vår servise. Du kan när som helst välja att ta bort dina uppgifter från våra system.

Profilering
Ingen profilering av din information görs.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Dina uppgifter lämnas aldrig ut till extern part

Skyddet av dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas digitalt i ett lösenordskyddat digitalt system som enbart Euro Electronic har tillgång till. Personal har enbart tillgång till den del av uppgifterna som är relevant för just deras arbete.
Förutom det som krävs i form av bokföringslag sker ingen förvaring av personuppgifter fysiskt.

Dina rättigheter
Du innehar alltid rätten att:
Begära att Euro Electronic raderar icke-relevanta eller samtliga uppgifter om dig.
Rätta felaktiga personuppgifter.
Få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära ett registerutdrag.

Cookies
Euro Electronic hemsida använder cookies för att underlätta användandet av vår hemsida för dig när du är inloggad.

Kontaktinformation
Euro Electronic kan nås under kontorstid på telefonnummer 0737-60 20 20 eller e-post info@iphonehjalpen,se
Vi kan besvara alla frågor som du har om behandling av dina personuppgifter.